Lodzkie4business – wsparcie oraz doradztwo biznesowe i strategiczne dla małych firm

Lodzkie4business

Kompleksowe wsparcie biznesu dla przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego (sektor MŚP), składające się z szeregu elementów:

  • skyHUB

    bezpłatna przestrzeń do pracy wspólnej, oferująca porady mentorskie oraz eksperckie, a także szereg wydarzeń przeznaczonych dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje pomysły.

  • Biuro Wsparcia Eksportu

    doradcy, którzy udzielają bezpłatnej pomocy przedsiębiorcom z sektora MŚP, z Województwa Łódzkiego w prowadzeniu działalności eksportowej. Zadaniem doradców jest poszukiwanie adekwatnych dla danej firmy rynków zbytu oraz analiza kontrahentów zagranicznych. Celem BWE jest zwiększenie poziomu eksportu na rynki zagraniczne w Województwie Łódzkim.

  • Doradcy ds. biogospodarki

    osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w zakresie gospodarki związanej z procesami i technologiami przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych, ich wykorzystaniem w produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw, ze zrównoważonym gospodarowaniem surowcami naturalnymi, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii, gospodarką odpadami, w tym recyklingiem.

Infolinia L4B: 42 201 4567